„Poszukiwanie sensu stanowi podstawową motywację w życiu człowieka, a nie jedynie „wtórną racjonalizację” instynktownych popędów. Sens ów jest unikatowy i wyjątkowy, ponieważ człowiek sam jeden tylko może i musi go wypełnić; jedynie w ten sposób zrealizowana zostanie jego wola sensu”

Viktor E. Frankl, „Człowiek w poszukiwaniu sensu” .”

OFERTA

Jak postrzegasz swoją pracę? 

Jak swoje zadania widzą twoi pracownicy ?


Spośród wszystkich wykonywanych zawodów, najwięcej emocji budzą te których częścią są relacje. Praca z ludźmi to praca z ograniczonym wpływem na ich reakcje, zachowania, działania. 

Tymczasem nasze zadania, to współpraca, sprzedaż, pomoc, doradztwo, ułatwianie, osiąganie celów, efektywna współpraca. Wymagają umiejętności prospołecznych, asertywnych i radzenia sobie ze stresem i emocjami.

To niezwykle wymagające środowisko! Trzeba wielu zasobów i umiejętności, by w tym wszystkim funkcjonować z satysfakcją i poczuciem sprawstwa. By zachować gdzieś jeszcze przestrzeń dla siebie. 

Od obecności tej osobistej przestrzeni w życiu – od dobrostanu, zależy poziom radzenia sobie w wymagającym zawodowym świecie pełnym ludzi i relacji z nimi, wyzwań i dyskomfortów.

Jeśli zatem dostrzegasz w odniesieniu do obrazu swojej pracy pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi, przestrzenie których nie umiesz zapełnić, problemy które wpływają na Twoją pracę i życie… pojawia się stres, wypalenie, niechęć, obniżone wyniki, brak satysfakcji, poczucie niemocy, czy niekompetencji… 

POMYŚL O: