„Poszukiwanie sensu stanowi podstawową motywację w życiu człowieka, a nie jedynie „wtórną racjonalizację” instynktownych popędów. Sens ów jest unikatowy i wyjątkowy, ponieważ człowiek sam jeden tylko może i musi go wypełnić; jedynie w ten sposób zrealizowana zostanie jego wola sensu”

Viktor E. Frankl, „Człowiek w poszukiwaniu sensu” .”

OFERTA

Jaki sens nadajesz swojej pracy? 

Jak się w niej czujesz?


Spośród wszystkich wykonywanych zawodów, najwięcej emocji budzą te których częścią są relacje. Praca z ludźmi to praca z brakiem wpływu na ich reakcje, zachowania, działania. 

Tymczasem nasze zadania, to współpraca, sprzedaż, pomoc, doradztwo, ułatwianie i osiąganie celów. Zależnych od tego co zrobią inni ludzie. 

To szalenie wymagające środowisko. Trzeba wielu zasobów, siły  i determinacji, by w tym wszystkim funkcjonować z satysfakcją i poczuciem sprawstwa. By zachować gdzieś jeszcze przestrzeń dla siebie. 

Jeśli zatem dostrzegasz w odniesieniu do obrazu swojej pracy pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi, przestrzenie których nie umiesz zapełnić, problemy które wpływają na Twoje życie…

POMYŚL O: