To miejsce dla poszukiwaczy skarbów. 

Dla osób potrzebujących sprzyjającego środowiska do:

  • zwiększania swojej zawodowej skuteczności
  • pobudzania kreatywności
  • osobistej sprawczości
  • spełnienia w pełnionych rolach życiowych
  • rozwoju – nabywania nowych umiejętności
  • radzenia sobie z kryzysami psychologicznymi
  • czerpania z emocjonalności
  • uczenia się z błędów
  • poznawania i budowania siebie 

CZY JESTEŚ GOTÓW/GOTOWA NA DZIAŁANIE? 
DOKĄD PROWADZI OBECNA ŚCIEŻKA, KTÓRĄ IDZIESZ?

Spośród wielu osób zmierzających do osobistego spełnienia, czy to w pracy, czy w rodzicielstwie, czy w pasjach – niezmiennie spotykam tych, którzy wiedzą. 

Co chcą i powinni zrobić.
Jak chcą to zrobić. 

I wiedzą to od lat. Dyskutują o tym, poszukują nowej wiedzy, aktualizują ją, notują, analizują i planują. Ich plany często są spisane, mierzalne, atrakcyjne/ambitne, realne i określone w czasie. 

I od lat pozostają planami. Dotyczą tego, że np.

odpocznę
zmienię sposób odżywiania
napiszą pracę dyplomową
skończą studia
będą bardziej systematyczni, konsekwentni
zaczną realizować cele zawodowe
itp. itd. 

I zapytani o to co stoi na przeszkodzie czasem:

nie mają dość czasu
żyją za szybko
napotykają przeszkody niezależne
nie ma właściwego „klimatu” 
itp. itd. 

Jeśli w jakimś obszarze Twojego życia – odnajdujesz tu coś swojego…… to miejsce jest dla Ciebie.

To miejsce w którym znajdziesz: