Adresy stron, na których można znaleźć pomoc psychologiczną (ogólnopolską)

Telefon alarmowy z tel. Komórkowego: 112

Kryzys i Psycholog/Psychoterapeuta/Psychiatra:

01

www.interwencjakryzysowa.pl – strona z wyszukiwarką Ośrodków Interwencji Kryzysowej na terenie Polski

03

www.leczdepresje.pl  – strona zawiera adresy ośrodków psychologicznych i psychiatrycznych na terenie całego kraju oraz użyteczne informacje dotyczące depresji.

04

http://www.przyjaciele.org/pomoc/gdzie_pomoc.php – wyszukiwarka placówek pomocowych, w tym ośrodków psychologicznych.

06

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4898   – strona zawiera bazę ośrodków pomocy psychologicznej, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji pomocowych na terenie Polski.

07

http://www.openthedoors.pl/mtxt/a,2,2  – strona poświęcona terapii schizofrenii zawierająca spis placówek psychiatrycznych.

Dzieci/rodzicielstwo:

01

http://www.kopd.pl/  – strona Komitetu Ochrony Praw Dziecka zawiera przydatne informacje dotyczące kryzysów rodzinnych i wsparcia dla rodziny.

02

http://www.dobryrodzic.pl/  – jest to strona poświęcona inicjatywie realizowanej przez  Fundację „Dzieci niczyje”, zawiera informacje dla rodziców oraz profesjonalistów dotyczące trudnych emocji, związanych z sytuacją pojawienie się w  życiu rodziny małego dziecka.

03

http://www.poronienie.pl/  – jest to portal internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców po stracie. Zawiera wiele pomocnych informacji oraz bazę grup wsparcia dla rodziców po stracie.

04

www.dlaczego.org.pl – na tej stronie można znaleźć informację dla rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka lub narodzin chorego dziecka.

05

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=telefon+zaufania&kryt_miasto=&kryt_woj=&kryt_pola=  – jest to portal organizacji pozarządowych zawierający numery telefonów zaufania w Polsce.

06

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=dom+samotnej+matki&kryt_miasto=&kryt_woj=&kryt_pola=  – jest to portal organizacji pozarządowych zawierający dane teleadresowe domów samotnej matki  w Polsce.

07

http://www.codalej.pl/  – strona pomocowa dla kobiet w ciąży. Zawiera informacje dotyczące domów dla samotnej matki, ośrodków pomocy psychologicznej oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. – strona w przebudowie, nie da się obejrzeć treści.

08

http://www.adopcja.org.pl/ – jest to strona Fundacji Rodzin Adopcyjnych zawierająca bazę danych Interwencyjnych placówek opiekuńczych.

09

https://fundacja-aleklasa.eu/ – fundacja wspierająca rodziców/rodziny i dzieci z orzeczeniem spektrum autyzmu/zespół aspergera.

10

http://www.wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/CIPKZ/publikacje/zeszyty%20informacyjne/pomoc%20psychologiczna.pdf – plik pdf na temat bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej na terenie Warszawy, telefony zaufania, spis ośrodków.

11

http://www.neww.org.pl  – Stowarzyszenie Współpracy Kobiet,  bezpłatna pomoc psychologiczna dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

12

http://temida.free.ngo.pl/spis.htm – strona organizacji udzielającej pomocy psychologicznej i prawnej kobietom doświadczającym przemocy lub dyskryminacji, zawiera numery telefonów i adresy ośrodków wspierających, poradniki dla kobiet doświadczających przemocy.

13

http://www.oska.org.pl/pl/porady/psycholog/1,1.html – strona organizacji działającej na rzecz kobiet, bezpłatna pomoc psychologiczna dla kobiet i dzieci doświadczających problemów związanych z przemocą w rodzinie lub współuzależnieniem oraz potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysowej, Warszawa.

14

http://federa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=80 – federacja działająca na rzecz kobiet, telefon zaufania: kontakt z psychologiem, prawnikiem, lekarzem ginekologiem położnikiem.

15

http://www.cpk.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=4 – fundacja Centrum Spraw Kobiet, lista ośrodków wspierających kobiety doświadczających przemocy w rodzinie.

16

http://www.cpk.wroclaw.pl/baza_adresow_pomocowych.html – fundacja Centrum Spraw Kobiet, oddział Wrocław, lista ośrodków wspierających kobiety doświadczające przemocy.

17

http://www.promocjakobiet.pl/index.php?d=418 – bezpłatne konsultacje psychologiczne dla kobiet, pomoc w zakresie powrotu na rynek pracy, radzenia sobie z nową sytuacją zawodową, zmianę sytuacji zawodowej.

18

http://www.dobradusza.eu/i_dzialania.html – strona fundacji Dobra Dusza, bezpłatne porady psychologiczne dla kobiet, Wrocław.

19

http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr – lista powiatowych centrów pomocy rodzinie we wszystkich województwach.

20

http://www.wroclaw.pl/towarzystwo_rozwoju_rodziny__pomoc_rodzicom_doswiadczonym_strata_dziecka.dhtml – Wrocław, Towarzystwo Rozwoju Rodziny oferujące pomoc rodzicom doświadczonym stratą dziecka.

Lista miejsc pomocowych w Szczecinie:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szczecin, Sikorskiego 3, 91 485 76 01 Godz. Otwarcia – 7:30 – 15:30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szczecin, Strzałowska 9, tel. 91 432 84 40 Godz. Otwarcia – 7:30 – 15:30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szczecin, Jagiellońska 62, tel. 91 480 70 30

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, Szczecin, Edwarda Abramowskiego 19, tel.  91 464 61 60 Godz. Otwarcia: 7:30-15:30

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, Szczecin, Struga 10, tel. 91 466 80 46, Godz. Otwarcia: 8:00-15:00

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szczecin, Jana Kazimierza 20, Tel. 91 480 70 20

http://szczecin.pr.gov.pl/wykaz-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-oraz-podmiotow-i-organizacji-pozarzadowych-udzielajacych-pomocy-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie/ – zestaw instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Wsparcie psychologiczne 24Hhttp://psychiatria.pogotowie-24h.org.pl/psychiatria-szczecin.php

Lista pomocowa: https://www.nfz-szczecin.pl/exnvx_psychiatria_i_uzaleznienia.htm